AZBAR SLOŽENA POSLOVNA RJEŠENJA

Za šankove na kojima se uz alkoholna te gazirana i negazirana pića toče i kokteli i mixevi.

Preporuča se sustav koji se sastoji od Az Cocktail točionika, BackBar spremnika (tankova) i Az 200+ kontrolne tipkovnice. Točionic mogu imati 16 do 64 međusobno odvojenih cjevčica povezanih sa sustavom rezervoara BackBar.

Jedan koktel može imati do 16 različitih sastojaka. Moguće je definirati do 512 različitih koktela i mixeva. I najsloženiji koktel priprema se izravnim točenjem u odgovarajuću čašu za samo nekoliko sekundi.

Prilikom točenja ne dolazi do miješanja okusa budući da svako piće ima svoju cijev i svoj izlaz na točioniku (posebno za sokove).