AZ TOČIONIK ZA PIVU ILI VINO

Za šankove na kojima se toče veće količine piva ili kućnog vina, preporuča se Az Beer / Wine Tower točionik.

U točionik je ugrađen mjerač protoka istočene količine piva ili vina.

Za nadzor istočene količine alkohola, kao i identifikaciju konobara koristi se kontrolna tipkovnica, a sustavom upravlja aplikativno rješenje Az Central.

TEHNIČKI PODACI

Na pivskoj (vinskoj) glavi točionika moguće je odabrati jedan od 4 predefinirana normativa, i moraju biti povezani s Az Junior ili Az 200 kontrolerima s ciljem upravljanja troškova.

Kućišta su dostupna od nehrđajućeg čelika, mesinga ili kroma, a koristi se dvotaktni elektromagnetski ventil za mehaničko otvaranja/zatvaranje.

Moguća je ugradnja samo mjerača protoka pića na originalne točionike dobavljača piva / vina.