AZ SPREMNIK ZA PIĆA

U jedan Az BackBar spremnik moguće je pohraniti do 9 različitih vrsta alkoholnih pića, s tim da je jedan spremnik uvijek u rezervi i moguće ga je dislocirati u izdvojeno (udaljeno skladište).

Spremnici mogu biti različitog kapaciteta, a za brzo točenje brinu se posebno dizajnirane pumpe i brtve – za svaki spremnik zasebno.

Broj spremnika nije ograničen i moguće ih je istovremeno koristiti na više šankova i uređaja.

TEHNIČKI PODACI

Kapaciteti spremnika su 3×4,50l, 3×3,50l i 3×2,50l.

Moguće ih je spojiti serijski i time povećati ukupno raspoloživu količinu pojedinačnog pića.

Piće je u izravnom kontaktu sa spremnicima (FDA plastika).